środa, 5 lutego 2020

Kodowanie- Dzień Języka OjczystegoReguły i trudności ortograficzne oraz gramatykę możemy ćwiczyć na różne sposoby. Najbardziej zależy nam na tym, aby te aktywności były kreatywne i każdy uczeń miała szansę na aktywność.

Poprzez zabawę, kreatywne ćwiczenia i aktywne zadnia, uczniowie uczą się najbardziej efektywnie. Stąd z okazji Dnia Języka Ojczystego, przygotowaliśmy kilka ćwiczeń na macie edukacyjnej, dzięki której będziemy i Was zachęcamy też do tego,  w niezwykle atrakcyjny sposób mogą ćwiczyć pisownię wyrazów z trudnościami ortograficznymi, utrwalać zasady, poszerzać słownictwo, a przy okazji doskonalić gramatykę. Nie bez znaczenia są tu też ćwiczenia o charakterze terapeutycznym, które dodatkowo wspomagają  logiczne myślenie, koordynację wzrokowo-ruchową i spostrzeganie.

Nasze propozycje można wykorzystać na macie, ale także na każdej kratownicy, którą możemy wykonać na brystolu.


1. Na początek ćwiczymy odwzorowywanie układu klocków na macie.2. Ćwiczymy odczytywanie współrzędnych, na których znajdują się klocki.
3. Na pierwszym klocku układamy strzałkę, która oznacza początek i kierunek trasy klocków.


4. Pod każdym układem klocków zakodowane są litery, które w całości tworzą wyrazy.
5. Na jednej macie układamy kod z klocków, na drugiej litery, które utworzą wyraz. Pozostałe pole zakrywamy innymi litrami, by utrudnić zadanie.


6.Ćwiczenie możemy wykonać w odwrotny sposób. Układamy wyrazy na macie, a uczniowie kodują  ich układ za pomocą klocków i współrzędnych.
7. Dodatkowo po odczytaniu każdego odkodowanego wyrazu możemy utrwalać zasady ortograficzne i gramatyczne. Układać z nimi zdania itp.8. Takie aktywności na macie możemy przenieść na kartę pracy. Przykładową kartę udostępniamy do pobrania.


Kartę pobierz TUTAJ


Strzałki do pobrania

Zyta Czechowska  i Jolanta Majkowska- nauczycielki w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku. Członkinie grupy SuperbelfrzyMini i SuperbelfrzyRP. Autorki bloga specjalni.pl . Entuzjastki nowoczesnych technologii i kreatywnych pomocy dydaktycznych. Wdrażają elementy programowania w szkolnictwie specjalnym. Autorki projektu sieci współpracy nauczycieli, prowadzące Rady Szkoleniowe i warsztaty dla nauczycieli. Za szczególne osiągnięcia edukacyjno-wychowawcze otrzymały w 2017 r. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej

1 komentarze:

Aktywna Tablica był to bardzo ciekawy projekt. Wpłynął na podniesienie jakości kształcenia oraz zaangażowania uczniów w ten proces. Można by było również stworzyć programowe rozwiązanie w zakresie nauki języków obcych. Dlaczego? 2 minuty. Tyle czasu może poświęcić nauczyciel jednemu uczniowi podczas lekcji. Tradycyjna nauka oparta na wykładzie i ćwiczeniach i zamknięta w ramach 45minut to realia jakie panują w przeciętnej polskiej szkole. Jest to o tyle ważne, że nauka języków obcych otwiera wiele drzwi w zakresie przyszłości przede wszystkim młodych ludzi. Inwestujmy w przyszłość.

https://innowacyjnaadministracja.pl/dla-edukacji/tablica-interaktywna
https://innowacyjnaadministracja.pl/monitor-interaktywny
https://innowacyjnaadministracja.pl/pracownia-jezykowa

Prześlij komentarz