poniedziałek, 5 stycznia 2015

Piktogramy logopedyczne

Piktogramy z pakietu Piktografia.pl  najczęściej wykorzystywane są w nauce matematyki. Przekonałam się, że atrakcyjne stempelki i obrazki sprawdzają się też doskonale w ćwiczeniach logopedycznych. Oto zabawy z utrwalaniem głoski /sz/, w które bardzo lubimy grać na zajęciach:

1. Na stole rozsypujemy obrazki. Prosimy dziecko o wybranie tych podanych przez nas, które wymieniamy dzieląc nazwy na sylaby lub głoski. Dziecko wymawia nazwę obrazka ćwicząc w ten sposób syntezę słuchową,  percepcję wzrokową oraz utrwalając wymowę wybranych przez nas głosek.


2. Prosimy dziecko o wybranie z rozsypanych obrazków lub stempelków tylko tych, które mają w nazwie głoskę /sz/ (uwzględniamy oczywiście wyrazy, w których głoska /sz/  zapisana jest literami sz, ż lub rz).Nazwy możemy modyfikować na nasze potrzeby (jabłuszko, paluszek).


3. Tworzymy wspólnie z dzieckiem sekwencje wzajemnie zadając sobie zagadki:
- Co będzie następne?
- Co jest na drugim, piątym, ósmym (itp.)  miejscu od początku, od końca?
- Z czym sąsiaduje gruszka?
- Ile jest koszyków?
- Wymień co drugi obrazek (co trzeci).
Oczywiście stemplując czy układając obrazki  dziecko wymawia ich nazwy  utrwalając poprawną wymowę: np.: gruszka, gruszka, szklanka, koszyk, gruszka, gruszka, szklanka, koszyk,gruszka, gruszka, szklanka, koszyk
(trenujemy w ten sposób nie tylko artykulację, ale też logiczne myślenie i matematykę).
4. Z nazwami wylosowanych obrazków budujemy zdania układając wspólną historię.
5. Układamy kilka obrazków, zapamiętujemy je wymieniając ich nazwy. Dziecko zakrywa oczy, a my zamieniamy kolejność, dokładamy obrazki lub zabieramy ze stołu. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie "co się zmieniło?".
Trenujemy tym samym wymowę, pamięć wzrokową oraz koncentrację uwagi.
6. Rzucamy na zmianę kostką do gry. Każdy na swojej kartce stawia sobie tyle pieczątek, ile wyrzucił oczek, głośno nazywając wybrane nazwy stempelków.


Anna Grzegory - logopedka, terapeutka, nauczycielka wczesnoszkolna  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Logofigle w Łodzi, gdzie obok tradycyjnych metod wykorzystuje w pracy z dziećmi i dorosłymi nowoczesne technologie.

0 komentarze:

Prześlij komentarz