środa, 13 maja 2015

Żywe liczby

Zastosowałam zabawę "Żywe liczby" wprowadzając, a właściwie utrwalając pojęcie parzystości i nieparzystości. "Żywe liczby" to matematyka w ruchu i wymaga parzystej liczby uczestników. Daje wiele możliwości.
Przygotowałam dwa zestawy liczb jednocyfrowych od 0 do 9. Każdy uczeń otrzymuje jedną liczbę. Ponieważ mam 19 uczniów, sama też wzięłam udział w zabawie.

I teraz możemy zaszaleć.
Zabawa pierwsza
Dobierz się w parę z taka samą liczbą, jak ty. Dzieci łączą się w pary. Ustawiają się od najmniejszej sumy do największej. Odkrywają prawidłowość. Jaką? Sprawdźcie sami.
Zabawa druga
Znajdź liczbę o 2 mniejszą oraz o 2 mniejszą niż twoja i złapcie się za ręce. Co zauważyliście?
Zabawa trzecia
Liczby parzyste łączą się z parzystymi. Jakie sumy otrzymacie? (parzyste czy nieparzyste?)
Zabawa czwarta
Liczby nieparzyste łączą się z nieparzystymi. Jakie sumy otrzymacie?
Zabawa piąta
Połączcie się w pary tak, aby suma równa była 10.
Zabawa szósta
Spotkaj się kolejno z każdym kolegą. Dodajcie obie liczby. Z jaką liczbą utworzysz największą sumę? Z jaką liczbą najmniejszą sumę?
 Kombinacji i sposobów wykorzystania zabawy jest bardzo wiele. Uczniowie są w ruchu, wykonują obliczenia oraz odkrywają prawidłowości , które usprawniają matematyczne myślenie dzieci.

Beata Skrzypiec - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Pracuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piasku (woj. śląskie)W swojej pracy wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjneSwoim doświadczeniem i pomysłami dzieli się na blogach Klasowy pamiętnik oraz Nauczanka.  

0 komentarze:

Prześlij komentarz