poniedziałek, 14 marca 2016

Kostki muzyczne

Kostki to doskonała pomoc edukacyjna. Można je wykorzystać podczas wielu zajęć z różnych aktywności. Generator tworzenia kostek jest dostępny na stronie www.senteacher.com. Po usunięciu tekstu możemy szablon pobrać i stworzyć własne kostki tematyczne.

Te zrobione przeze mnie dostępne są TUTAJ. Kostka pierwsza zawiera wartości nut i pauz; druga opisuje jaki instrument wybrać, trzecia przedstawia proste schematy rytmiczne. Można je wykorzystać do wielu zabaw muzycznych.

zabawa 1 (kostka 1) - w grupach
Uczniowie nazywają przedstawioną nutę i pauzę, zapisują ją na pięciolinii, lepią z plasteliny na pięciolinii, malują.
Jeśli chcemy wykorzystać rywalizację, to za każdą prawidłową odpowiedź przyznajemy żeton. Na kostce widnieją dwa piktogramy. Uśmiechnięta buźka to taki "gratis". Dziecko nie odpowiada i zdobywa punkt. Buźka z grymasem... Według ustaleń dzieci - czekasz jedną kolejkę, oddajesz jeden żeton, oddajesz wszystkie żetony itp.


zabawa 2 (kostka 2) - w grupach 
Uczeń po rzucie kostką tworzy - wymyśla prosty schemat rytmiczny i gra na wskazanym instrumencie lub śpiewa, pozostali w grupie powtarzają rytm.

zabawa 3 (kostka 2 i 3) - w grupach, z całą klasą 
Uczeń wykonuje rzut dwiema kostkami. Jedna z nich wskazuje instrument, druga pokazuje schemat rytmiczny do zagrania.

zabawa 4 (kostka 1 i 3) - w grupach, z całą klasą 
Uczeń wykonuje rzut dwiema kostkami. Nazywa wartość nuty na kostce pierwszej (np. ćwierćnuta), patrzy na wylosowany schemat rytmiczny i mówi "Tu występują dwie ćwierćnuty; tu nie ma ćwierćnut itp.).

Dobra rada - kostki należy wydrukować na sztywnym "dyplomowym" papierze, łączyć za pomocą gorącego kleju lub kleju supermagik.  

Aleksandra Schoen-Kamińska, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z Zespołu Szkół nr 3 w Pile, wielki zwolennik wykorzystywania nowoczesnych technologii na co dzień, prowadzi blogi Klikankowo i Patyczaki Tableciaki.

0 komentarze:

Prześlij komentarz