sobota, 17 grudnia 2016

Mapa

Wiem, że o od lat chciałam wykonać taką mapę. Wiem, że od lat o niej wiedziałam... i wiem, że dopiero teraz po latach rzeczywiście udało mi się ją zrobić. 

Obecnie realizowany projekt eTwinning 24 zadania na czas oczekiwania pozwolił stworzyć piękną mapę Polski, która autentycznie pokazuje uczniom, gdzie dane miejsce się znajduje.

W czasie trwania projektu wysyłamy do siebie kartki. Okazało się to doskonałą okazją do przećwiczenia geografii Polski, położenia miast na mapie oraz kierunków świata. 

Każda kartka, którą otrzymujemy jest przez uczniów przypinana do tablicy, a następnie prowadzimy od niej niteczkę do pinezki, która pokazuje miejscowość, z której kartka do nas dotarła. Z racji trwania projektu takie zadanie jest łatwiejsze do wykonania, ponieważ mamy wiele rzeczywistych miejsc do zaznaczenia. 


Myślę jednak, że poza projektami wymiany kartek pocztowych ze szkołami z Polski i ze świata, można z tego pomysłu skorzystać w wielu innych momentach. 
Powrót z wakacji jest doskonałą okazją do stworzenia mapy. Uczniowie mogą prowadzić nitki do pinezek i przypinać kartki, opisy, ilustracje i inne wspomnienia wakacyjne.
Miejsce, które chciałbym odwiedzić. Ciekawą propozycją na poznanie Polski jest zapytanie uczniów, gdzie chcieliby pojechać. Opisanie tych miejsc, zilustrowanie ich i zaznaczenie ich położenia jest nie tylko ciekawe, daj uczniom możliwość swobodnej wypowiedzi, ale też może zainteresować innych. 
Możliwości jest wiele: miejsce, które mi się podobało, gdzie mieszka moja rodzina, legendy Polski... 

Zamiast przypinać pinezki, można też tak, jak Monika Walkowiak z określonych miejsc na mapie poprowadzić wstążeczki, które dołączamy do kartek, ilustracji lub tekstów. 

0 komentarze:

Prześlij komentarz