poniedziałek, 27 października 2014

Klasowa encyklopedia zwierząt leśnych

Umiejętność komunikowania się z innymi, dyskutowania, podejmowania decyzji, praca w grupie to cele edukacji obywatelskiej. Dodajmy: posługiwanie się nowoczesną technologią i komunikacją, poszukiwanie informacji w różnych źródłach i wykorzystanie wiedzy w praktyce to kluczowe kompetencje współczesnego człowieka. Współczesne pokolenie uczniów zwane jest "cyfrowymi tubylcami". Zewsząd otaczają ich cyfrowe narzędzia: telefony, tablety, ipady, komputery. Ważne jest, by nauczyć dzieci mądrze z nich korzystać. Ostatnio na zajęciach z tabletami wykorzystałam aplikację ze sklepu Play "Szlakiem przyrody" (część ekosystem las), kody QR przenoszące dzieci do stron www z informacjami o wybranym zwierzątku leśnym oraz albumy i encyklopedie. Na zajęciach pracowaliśmy i w grupach, a potem w parach. Zadaniem uczniów stworzenie opisu zwierzątka żyjącego w polskich lasach. Do tej pracy uczniowie wykorzystali wyżej wymieniony materiał. Zaczęliśmy od rozmowy, jakie informacje w opisie powinny występować. Na tablicy zapisałam pytania oraz zgromadzone słownictwo. I wtedy... zaczęło się poszukiwanie odpowiedzi i wyszukiwanie ciekawostek. Praca trudna, żmudna, ale jakie osiągnięte efekty! Każda z grup zaprezentowała swój opis. Potem odbył się quiz, dotyczący przedstawianych zwierząt leśnych.
Opisy uczniów zeskanowałam i wykonałam album pt. "Zwierzęta leśne". Osiągnięte efekty tych zajęć: współpraca w grupie, podejmowanie dyskusji i komunikowanie się, umiejętne rozwiązywanie problemów, korzystanie z różnych źródeł informacji (aplikacja, strony www, albumy i encyklopedie), wykorzystanie nowoczesnych technologii mobilnych w praktyce, wzbogacenie wiedzy w zakresie zwierząt leśnych, sformułowanie odpowiedzi na pytania i zapisanie ich, utrwalenie cech opisu.
Aleksandra Schoen-Kamińska, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół nr 3 w Pile, autorka stron KLIKANKOWO oraz PATYCZAKI TABLECIAKI, w swej pracy wykorzystuje nowoczesne techniki informacyjno-komunikacyjne, pracuje z klasą na tabletach.

0 komentarze:

Prześlij komentarz