niedziela, 8 marca 2015

Części mowy w klasie pierwszej


Już w klasie pierwszej uczę dzieci rozróżniania: rzeczowników, czasowników, przymiotników – bez używania nazw.
Wykorzystałam do tego pomoc edukacyjną Marii Montessori –figury geometryczne.

Otóż:
  • czerwone kółko to czasowniki, 
  • niebieski mały trójkąt to przymiotniki
  • duży czarny trójkąt to rzeczowniki
Uczniowie porządkują wyrazy w grupy, wyszukują w tekście odpowiednich wyrazów i nakrywają odpowiednią figurą geometryczną. Wyszukane wyrazy mogą dzielić na sylaby, głoski,  układać z nimi zdania wyrazy rymujące się, szukać skojarzeń.
Małgorzata Wiśniewska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie. Nauczyciel poszukujący ciekawych rozwiązań metodycznych.

0 komentarze:

Prześlij komentarz