sobota, 28 marca 2015

Liczby parzyste i nieparzyste

Do rozróżniania liczb parzystych i nieparzystych wykorzystuję różne liczmany, najczęściej jest to fasolka. Uczniowie pod liczbą z kartonikiem układają (parami) tyle fasolek, ile wskazuje liczba z kartonika. Po ułożeniu wszystkich liczb, dzieci widzą,
które liczby mają pary, a które liczby par nie posiadają. Liczby z parami to liczby parzyste, te bez par - to liczby nieparzyste.

Można wykorzystać ułożone  liczmany do dalszej zabawy, np. dodawać liczby parzyste ze sobą, nieparzyste, dodawać liczby parzyste z nieparzystymi, porównywać liczby między sobą, mówić o sąsiadach liczb, np. sąsiadami liczby 6 jest…, odczytywać liczby, mówić, która z liczb jest większa o 3 od podanej przez kolegę. 


Małgorzata Wiśniewska nauczyciel wczesnej edukacji w Szkole Podstawowej nr1 im. Armii Krajowej w Ostródzie. W swojej pracy wykorzystuję aktywne metody pracy z uczniem.

0 komentarze:

Prześlij komentarz